Фейсбук декларация за поверителност

5.11.2008

Ticketpro България гарантира, че вашите лични данни ще бъдат държани в пълна конфиденциалност, и в нито един момент няма да бъдат продадени или предоставени на друго лице. Всички лични данни, са строго конфиденциални и ще бъде използвани единствено за целите на Ticketpro България.

Трансферът на данни между вашия компютър и сървъра Ticketpro е защитен от код с SSL протокол. Това прави злоупотребата с прехвърлени данни невъзможна.